Structura Organizatorica

Organizare

LISTA MEMBRILOR AGA – SC ECOPIATA SA

1. TIRON VASILE
2. ŞERBESCU CONSTANTIN FLORIN
3. HAMUREAC SERGHEI

LISTA MEMBRILOR CA - provizoriu – SC ECOPIATA SA

1. Bulgariu Cătălin - Preşedinte și membru provizoriu al Consiliului de Administraţie;
2. Gavril Mihai - Liviu - membru provizoriu al Consiliului de Administraţie;
3. Călin Ştefan - membru al Consiliului de Administraţie;
4. Turtă Ioana - Marinela - membru provizoriu al Consiliului de Administraţie;
5. Podianu Viviana - membru provizoriu al Consiliului de Administraţie.

LISTA DIRECTORILOR SC ECOPIATA SA

1. STĂRICĂ CRISTINEL-VALERICĂ – director general
2. MURARAŞU LIVIU CONSTANTIN – director economic

Politica şi criteriile de remuneraţie ale membrilor Consiliului de Administraţie au fost stabilite prin Hotărârea A.G.A. nr.20/29.11.2013, cu respectarea prevederilor art.37 al O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a instituţiilor publice.

Politica şi criteriile de remuneraţie ale directorilor au fost stabilite prin Hotărârea A.G.A. nr.2/20.09.2010.